and thus the sheep in me became the wolf in man

"Kochał Sztukę i wyklętego oczyma zaglądał w jej demoniczne moce. Słuchał, jak
rodzą się i obalają światy, i sam je budować zapragnął. Wyciągał utęsknione
dłonie do twórczości, ale nie umiał być twórcą.
Zrywała się w nim często głucha rozpacz i rozpalały się pożary buntu. Powstawał
wtedy przeciw własnej naturze i chciał się wydać bogiem. Wszystko mu jedno było:
dobrym, czy złym — byle uchodzić za boga — byle stanąć ponad ludzkie."
— Ludwik Stanisław Liciński, Halucynacje